Elke branche moet veiligheidsrisico’s hebben. Als werkgever heb je de plicht om ervoor te zorgen dat de werkplek veilig is voor de werknemers. Als u een bedrijf runt waarin brandgevaar bestaat, moet u een brandwacht Rotterdam inhuren. Een brandwacht zal verantwoordelijk zijn voor de veiligheid wanneer de medewerkers brandgevaarlijk werk doen. Zij houden het risico op ontploffing en brand in de gaten. Wanneer zich een incident voordoet, staan ​​ze klaar om actie te ondernemen zonder op de brandweerlieden te hoeven wachten.

brandwacht rotterdam

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de brandweer?

De hoofdverantwoordelijkheid van een brandwacht Rotterdam is het toezicht houden op en het beheersen van brandgevaarlijk werk in een bepaalde branche. Ze moeten het hele gebied inspecteren om te zoeken naar mogelijk ontvlambare materialen. Daarnaast patrouilleren ze ook in alle gebieden waar brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Als er een brand ongeval gebeurt, moeten ze alarm slaan voor een noodgeval. Zo kan de brandweer zo snel mogelijk komen om de brand te blussen. Ze zijn getraind om het vuur onder controle te krijgen. Maar hun belangrijkste verantwoordelijkheid is niet om het vuur te bestrijden. Maar ze moeten op elk moment klaar zijn om brandkranen en brandblussers te bedienen. Het is hen verboden het werkterrein te verlaten wanneer de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd.